Kalp Çakrası İçin En İyi Kristal

More crystal meanings on our blog at www.crystalgemstones.net

Fiziksel bedenimiz, karmaşık işleyişinde sadece bir mucize değildir. Aynı zamanda varlığımızın daha yüksek boyutları için bir kaptır. Her birimizin içindeki kutsal kıvılcım ve aradaki birçok enerji alanı için bir kaptır. Bu enerji alanlarına bedenler denir ve bu bedenlerin her biri bir varoluş düzlemine karşılık gelir. 

Bu bedenler, fiziksel bedenimizi besleyen ve bizi çevreden koruyan bir enerji sistemi oluşturur, ancak aynı zamanda bilinçaltı düzeyde diğer gerçekliklerle etkileşime girer. Bu süptil enerjiler aynı zamanda farkındalığımızı o daha yüksek realitelere taşıma yeteneğine sahiptir. 

Yediğimiz yiyecekler vücudu ayakta tutan şeydir, ancak tek başına değil. Havaya, güneş ışığına, ısıya ve daha pek çok ince enerji formuna (duygular dahil) ihtiyacımız var. Bunlar vücudumuz tarafından toplanır ve farklı organlara dağıtılır. Fiziksel bedenimiz boyunca yaşam gücümüz için bir dağıtım ağı oluşturan süptil kanallar (Hindu sisteminde nadiler) vardır. Çakralar, varoluşumuzun tüm planlarını birbirine bağladıkları için bu ağın merkezleridir ve bu yüzden çok önemlidirler.

Enerji sistemimizin iyi işlemesi, tüm vücudumuzun her yönüyle beslenmesini sağlayacaktır. Ancak blokajlar, ince ve fiziksel semptomlarla kendini gösteren bir dizi sorun yaratacaktır.

Prensipte tüm çakralar eşit öneme sahiptir çünkü bizi gerçekten sağlıklı yapan şey, aralarındaki doğru dengedir. Bazı çakralar herhangi bir şekilde bozulursa, diğerleri eksiklikleri gidermek için daha aktif hale gelir ve o zaman sağlıklı bir denge sağlayamayız. 

Ana Çakralar

Vücuttaki çakraların sayısı 114'tür (70.000'den fazla bağlantı nadisi ile). Her biri birer enerji çarkı olarak anlaşılabilir ve bir anlamı ve işlevi vardır.

Birinci çakra: Muladhara

Kırmızıdır ve dünyaya karşılık gelir. Perine tabanında bulunur. Bu ilk çakra bizi dünyaya bağlayandır.

Dengeli değilse, hayattan kopuk hissederiz. Önemli bir enerji kaynağına kapalı olduğumuz için bu belirsizlik ve zayıflık yaratabilir.

İkinci çakra: Svadisthana

Turuncu rengi çok açık, neredeyse sarıdır. Göbeğin altında bulunur ve su elementine karşılık gelir. Vücudumuzun gücüdür; örneğin, egzersiz yaptığımızda içimizden geçtiğini hissettiğimiz enerji, o canlılık.

Dengesizse, zevk ve risklerden korkarız. Ayrıca duygularımızı ifade etmekte zorlanacağız.

Üçüncü çakra: Manipura

Sarıdır ve elementi ateştir. Solar pleksusta bulunur ve gücümüzle, kişiliğimizin ateşiyle ilişkilidir.

İyi çalışmazsa yorgunluk, sindirim hastalıkları, özgüven eksikliği gibi genel rahatsızlıklarımız olur. Savaştan önce mağlup hissedeceğiz.

Dördüncü çakra: Anahata

Kalp çakrası. Yeşil renktir ve havayı temsil eder. Göğsün merkezinde yer alır ve aşkla ilişkilidir. 

Beşinci çakra: Vishuddha

Mavi renklidir ve etere karşılık gelir. Boğazda bulunur. Bu nedenle, düzgün çalışmazsa, genellikle kendimizi ifade etmeyi ve yutkunmayı içeren boğazımızla ilgili sorunlar yaşayabiliriz.

Altıncı çakra: Anja

Bu üçüncü göz çakrasıdır. İndigo rengidir ve elementi ışıktır. Hayal gücünde şekillenen derin algılara açılan bir kapıdır. Bu anlamda hayal gücü, kendi dilimizde gerçeği anlamamıza aracı olur. Vizyonlar buna bir örnektir.

Yanlış hizalandığında, hayal gücü hayatınıza olumsuz görüntüler ve fikirler, sanrılar veya kabuslar getirebilir.

Yedinci çakra: Sahasrara

Bu taç çakradır. Öğesi boşluktur. Başın üst kısmında bulunur ve ilahiyatla bağlantımızı temsil eder. Bazen beyaz-mor olarak görülse de saf beyaz ışıktır.

Bu çakranın bağlantısının kesilmesi, bizi ilahi etkiye ve daha yüksek alemlere karşı körleştirir.

Kalp Çakrası Hareket Eden Bir Çark

Kalp çakrası göğüs ve göğüs omurları bölgesinde bulunur. Merkezde, kalp hizasında, sternumun arkasında, kürek kemiklerinin arasında yer alır. Ana çakralar omurga boyunca yer alır, ancak öne bakar, fiziksel bedenin belirli bölgelerine, salgı sistemine ve hayatımızın çeşitli alanlarına bağlıdır.

Dördüncü çakra enerji sistemimizin merkezindedir. Konumu üçüncü çakranın (solar pleksus) üzerinde ve boğaz çakrasının hemen altındadır. Kalp çakrası için en iyi kristal aynı zamanda hayatımızın merkezinde olacak ve kim olduğumuzdan kopmamızı engelleyecektir.

Alt çakralardan gelen dünya enerjilerini üst çakralardan akan kozmik enerjilerle birleştirir.

Sevgi, neşe, sakinlik ve huzur içinde titreştiğimizde, tüm esenlik duyguları mevcuttur. Aksine, korku içinde titreştiğimizde, öfke, endişe ve üzüntü bizim duygularımızdır.

Eksik Kalp

Kalp çakrasının işlev bozukluğu birkaç şekilde ifade edilebilir: örneğin, vermeyi seversiniz, her zaman başkaları için orada olursunuz. Gizliden gizliye (belki farkında olmadan ya da kendinize itiraf etmeden) tüm “sevginiz” karşılığında tanınma ve onaylanma beklemeye devam ediyor ve çabalarınızın karşılığını yeterince alamayınca hayal kırıklığına uğruyorsunuz.

Ya da kendinizi güçlü ve güçlü hissedip, gücünüzü başkalarına verirsiniz, ancak sevgiyi kendiniz kabul edemez ve içtenlikle karşılayamazsınız. 

Bu çakra kapalıysa, özverili aşk olmaz ve bir başkasıyla asla gerçek bir aşk bağlantısı kuramayız.

Hayat Dolu Bir Dinle

Dördüncü çakra sembolü, biri yukarıyı diğeri aşağıyı gösteren iç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bir heksagramdır.

İlki, bilincin sembolü olan Şiva tarafından temsil edilen Tanrı'nın eril ilkesini sembolize eder. İkincisi, ilahi ana tanrıça ve gücün sembolü olan Shakti (Tara genellikle bu enerjiyi temsil eder) tarafından temsil edilen Tanrı'nın dişil ilkesini temsil eder.

Bahsettiğimiz bu tür bir göksel dengedir.

Bu çakra sağlıklıysa, tüm yaşamı kapsayan daha büyük bir bütünlüğün parçası olduğumuzu hissederiz ve her şeyin karmaşık bir ilişkiler ağı içinde birbirine bağlı olduğunu fark ederiz. Bu gerçek anlayıştan sevgi, şefkat, empati, bağışlayıcılık, nezaket, yakınlık, özveri, şükran için alan açılır.

Canlılık dolu bir kalp çakrası hissi, açıklık, sonsuz yaşamı çevremizdeki herkes ve her şeyle paylaşma arzusudur - her yöne giden bir sevgi duygusudur.

Anahata veya Kalp Çakrası, vücudumuzun sevgiyi anlayan enerji merkezidir. Onu açmayı öğrenin ve her birimizin sahip olduğu sevgiyi alacaksınız.

Kalp, birçok kültürde benliğin merkezi olarak algılanır; varoluş duygumuzla derinden bağlantılıdır.

Nasıl titreştiğimize bağlı olarak, bir veya diğer duyguları hissedeceğiz. 

İki büyük grup tanımlayabiliriz: Aşk ve genişlemeden doğan duygular ve daralma veya korkudan doğan duygular.

Hiçbir duygu iyi ya da kötü değildir, herhangi bir durumu da reddetmemeliyiz, çünkü biz insanlar olarak, tüm duygular duyularımızın bir parçasıdır. Duygularımızı tanımamızı ve kabul etmemizi sağlayan şey, onları dönüştürmeyi seçme ve her birinden bir şeyler öğrenme olasılığıdır. O zaman kendimizi daha aktif bir rolde buluyoruz; karmaşık duygularla yüzleşmek için kaynaklarımızı artırırız.

Yoganın bir kendini tanıma yolu olduğunu söylediğimizde, kendi gerçeklerimizi keşfetmeye çalışırız. İlerlerken ve kendimizi dinlemeyi öğrenirken kendi yolumuzu belirlemekle ilgilidir. Teknikler edinebilir, rehberler alabilir, deneyimler dinleyebiliriz ama yanıtlarımız her zaman anlayışlarımızdan gelir.

Kalp çakranız tamamen açık olduğunda ve diğer çakralarla uyumlu bir şekilde etkileşime girdiğinde, kalbinizin enerjileri dünyanızı değiştirebilir ve sizi çevrenizdeki insanlarla birleştirerek uzlaşma ve şifa getirebilir. Kalpleri açan, güven ve neşe uyandıran doğal bir sıcaklık ve canlılık yayarsınız. Duygularınız, iç kargaşa ve çatışmalardan, şüphelerden ve belirsizliklerden arınmış durumda. Bu tür bir aşk, mistiklerin bahsettiği kalitede, karşılığında hiçbir şey istemeyen, doğal, kendiliğinden ve veren bir aşkın saflığına sahiptir.

Kalp Çakrası İçin En İyi Kristali Bulmak

Kristaller, hayatımızın çeşitli yönleri üzerinde çalışmamıza yardımcı olur. Titreşimleri bize eşlik edebilir ve ihtiyacımız olan her şeyde bizi yönlendirebilir. Yapmamız gerektiğini bildiğimiz karmaşık değişiklikleri hedeflediğimiz zaman da onlar harika müttefiklerdir.

Kalp çakrası için en iyi kristalde sadece şifa için bir araç bulmuyoruz; hayatımızı güçlendirmenin harika bir yolu.

Pembe Kuvars: Kalp ile ilgisi olan her şeyle ilgilidir. Kalp çakrasını açar ve aktive eder. Hayallerimize ve evimize uyum getirmek için yastığın altına yerleştirmek yaygındır. Soluk pembeden koyu pembeye kadar değişebilen yarı saydam ve hafif bulutlu bir taştır.

Yeşil Safir: Sadakat ve güveni onurlandırarak kişinin hayatına sadakat ve dürüstlük bilgeliğini getirir. Kalp Çakrasını uyarır, başkalarına karşı şefkat ve anlayış uyandırır. Hoşgörü ve saygı uyandırır ve manevi içgörü geliştirmeye yardımcı olur.

Yeşil Kiyanit: İstenmeyen kalıpları kırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Kalbimizi ağırlaştıran herhangi bir yükten kendimizi kurtarmamıza yardımcı olabilir. Enerjilerimize ve hatta dünya görüşümüze derin bir yenilenme getiriyor. Bizi duygularımızla bağlar ve onları ifade etmemize yardımcı olur. Ayrıca boğaz için şifalı bir taştır.

Uvarovit: Kalbi en derin doğamızla birleştirir ve ruhsal ilişkileri geliştirirken kalp çakrasını uyarır. Çok sakinleştirici bir taştır.

Meditasyon ve Kalp Çakrası

Kalplerimizle karar verdiğimizde, içimizdeki en iyi şeyleri harekete geçireceğiz. Ara sıra olumsuz duygularla gölgelenebilir ve gerçekten istemediğimiz bir gerçeklik yaratırız.

Meditasyon, duyularımızı keskinleştirmek ve içsel varlığımızla bağlantı kurmak için harika bir araçtır. Algılarımızı ve eylemlerimizi temizlemenin bir yoludur.

Bununla birlikte, içsel varlığımızla bu uyumu bulmak için, yetiştirilişimiz, eğitimimiz vb. boyunca inşa ettiğimiz yolları geri almalı ve inançları yok etmeliyiz.

Böyle bir süreçte farkındalık çok önemlidir.

Kalp Çakra Meditasyonu

Bu, kalp çakrasını açmak için yapılan bir meditasyondur.

Düz bir omurga ile rahat bir pozda oturun. Gözler kapalı. Bağdaş kurarak otururken duruşunuzun çok iyi farkında olmalısınız. Seçtiğiniz herhangi bir duruş kan akışınızı engellememelidir (çünkü uzun vadede damarlarda hasar çok yaygındır). Bacaklarınızı katlayarak oturmak iyi bir fikirdir. Bu, bacak bacak üstüne atmak yerine, her ikisini de yere değecek şekilde birbiri ardına yerleştirmeniz anlamına gelir. Lotus ve yarım lotus, bir yoga öğretmeniyle yüz yüze öğrenilmelidir.

Kalp çakranız için en iyi kristal olduğunu düşündüğünüz seçtiğiniz kristali yerleştirin ve sol elinize yumruk şeklinde kapatın. Sol bacağınıza yaslanmasına izin verin. 

Sağ eliniz, sağ dizinizin yakınındaki kucağınızda rahat bir şekilde dinlenme pozisyonunda avuç içi yukarıdadır. İşaret parmağının ucu başparmağın ucuna dokunarak bir daire kapatılır, kalan parmaklar uzatılır. 

Sağ elinizle yarattığınız mudra Hinduizm'de çok popülerdir. İstikrarlı, net bir zihin getirir. Zihnin enerjilerini ateş elementiyle birleştirerek zihni arındırır ve güçlendirir.

Her iki burun deliğinden yavaş ve derin nefes alın. Sonra nefesinizi tutun ve göğsünüzde askıya alın. Bir an için saklayın. Sonra yavaşça ve iyice nefes verin. Ciğerleriniz havasızken, bir an bekleyin ve ardından havanın tekrar içeri girmesine izin verin. Bu, Doğu'da geleneksel bir nefes alma pratiğidir. İdeal olarak, her aşamada dört veya beşe kadar saymanız gerekir, bu nedenle bu dört aşamanın her biri aynı süreyi sürdürür: nefes alma, tutma, nefes verme ve tutma.

Duruş, bir huzur duygusu uyandırır. Teknik olarak kalbin merkezinde prana için bir sakinlik noktası yaratılır. Duygusal olarak, kendinizle ve başkalarıyla olan ilişkileri netleştirin. Fiziksel olarak akciğerleri ve kalbi güçlendirecektir.

Şimdiki Anı Kucaklayın

Derinden, dikkatli bir şekilde şimdiye odaklanın ve geçmişinizin üzerinizdeki hakimiyetini kaybettiğini göreceksiniz. Ayrıca, gelecek daha az korku kaynağı olacaktır. Bu, tüm harikası ve karmaşıklığıyla burada ve şimdinin tadını çıkarmayı öğrenmenizi sağlayacaktır.

Bazı öğretmenler ve teknikler bundan bahsediyor.

Gerçekten olmak istediğiniz kişiyle yeniden bağlantı kurmaya devam etmek için bu tür egzersizleri yapabilirsiniz. Geçmişi geride bırakmak, şu an olduğunuz kişi olmadığınızı fark etmekle ilgilidir. Beklediğiniz gibi gitmeyen şeyler için kendinizi suçlamayı bırakın; Seni bulmalarına izin verirsen daha iyi şeyler seni bekliyor.

Kendinizle rahat hissettiğinizde, kusurlarınızı kucakladığınızda ve kendiniz üzerinde düşündüğünüzde, diğer insanları ve onların sözlerini ve eylemlerini anlama ve kabul etme olasılığınız daha yüksektir.

Kendinizi başkalarına saf ve çıkar gözetmeyen bir sevgiyle vermekten korkmadığınızda, sevgi size şüphesiz geri dönecektir.

Koşulsuz sevgi özverilidir, ancak her zaman derin bir ruhsal uyanıştan doğar; bunun bir nedeni var; zorlanamaz. O, gerçek ruhsal yaşamın bir meyvesidir ve herkes tarafından erişilebilir.

Koleksiyonun adı

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00

Ürünün adı

$30.00