Brucite betydning og åndelige egenskaper

Kraft og fordeler med Brucite:

Brucite hjelper folk som svinger eller vakler. Det hjelper til å bryte bort fra det som har vokst ut av deg. Det bringer lys til miljøet. Det utstråler positiv energi som inspirerer til gode beslutninger og suksess i livet. Det hjelper med kommunikasjonsevner. Det gjør at du kan si det som må sies høyt, selv om sannheten er ubehagelig.

Åndelig og emosjonell påvirkning:

Brucite gir deg den mentale fleksibiliteten til å følge vendingene i intuitive tankeprosesser, og fører deg til øyeblikk med stor innsikt. Det er en mild stein som forener en sjelgruppe og sikrer sammenheng med formål.

Det er nyttig hvis du ønsker å gjenvinne en viss retning i livet ditt og trenger å oppnå visse mål. Det er også nyttig når du jobber i en gruppe eller et team, da det letter kommunikasjonen av viktig informasjon.

Den fysiske forbindelsen:

Brucite antas å fjerne tilstoppede arterier og overvinne overflødig alkalitet i kroppen. Det sies å hjelpe til med å regulere kroppstemperaturen, slik at du er trygg mot effektene som drastiske temperaturendringer kan ha på deg. Det antas å øke motstandskraften og immuniteten, og fremskynde restitusjonen etter sykdom.

Chakraene koblet til Brucite:

Hals Chakra, Krone Chakra.

Astrologiske tegn:

Jomfruen.

Steder funnet og historikk:

USA, Canada, Italia, Russland, Sverige, Sør-Afrika, Thailand, Spania, Tyrkia, Tsjekkia. Navnet Brucite er inspirert av den amerikanske mineralogen Archibald Bruce.

Sjeldenhet, verdi og variasjoner:

Ganske enkelt skaffet som mineralprøve. Ugjennomsiktig, finkornet stein.

Slik bruker du Brucite:

Hold, plasser eller rist Brucite etter behov, eller spre edelstensessensen rundt auraen. Bruk under meditasjon, men den mest effektive måten å bruke den på er å holde den i det området eller miljøet du tror det må jobbes med. Det er viktig å rengjøre krystallen regelmessig, spesielt hvis du bruker den til å fjerne negativ energi fra miljøet.