Klar fluoritt betydning og åndelige egenskaper

Kraft og fordeler med klar fluoritt:

Clear Fluorite sies å være en stein av mental klarhet og inspirasjon.

Åndelig og emosjonell påvirkning:

Clear Fluorite stimulerer intuisjon og klar tenkning. Den knytter det emosjonelle og åndelige sammen med det fysiske. Det gir energi til auraen og harmoniserer intellektet med ånden.

Denne steinen harmoniserer også følelser og hjelper deg å føle deg avslappet og veltilpas.

Den fysiske forbindelsen:

Det antas at Clear Fluorite vil forbedre energien til andre krystaller når de brukes til energibalansering. Det sies å være en stein som er bra for øynene og øyeproblemer og sykdommer.

Chakraene koblet til klar fluoritt:

Alle chakraer, spesielt kronchakraet. Den justerer alle chakraene, og bringer universell energi inn i den fysiske kroppen. Det stimulerer kronechakraet.

Astrologiske tegn:

Steinbukken og Fiskene.

Steder funnet og historikk:

Kina og Storbritannia. Fluorittkrystaller var noen av de første krystallene som ble undersøkt for deres fluorescens, som er hvordan fenomenet fikk navnet sitt.

Sjeldenhet, verdi og variasjoner:

Clear Fluorite er gjennomsiktig til gjennomskinnelig med en glassaktig glans og kommer vanligvis i isometriske kuber eller klynger. Det er ofte assosiert med baritt, kvarts og kalsitt, og det kan finnes i marmor, granitt, dolostein og kalkstein. Det kan også bearbeides til smykker.

Slik bruker du klar fluoritt:

Ha denne steinen med deg for å få inn klar tenkning eller for å rense tankene dine. Nyttig å bruke i meditasjon eller til og med i idédugnad. Hold et stykke ved datamaskinen eller elektronikken for å spre noe av den elektromagnetiske interferensen de kan forårsake. Det forsterker effekten av andre krystaller.