Enstatittisk betydning og åndelige egenskaper

More crystal meanings on our blog at www.crystalgemstones.net

 Kraft og fordeler med Enstatite:

Enstatite er en hensiktsstein som oppmuntrer til en konkurranseånd og mot til å nå dine mål. Det fremmer integritet og rettferdighet og bidrar til å skape en empatisk natur. Den hjelper deg å lade opp kroppens energistrøm samtidig som du holder føttene godt på bakken.

Åndelig og emosjonell påvirkning:

Enstatite tilpasser den personlige viljen til det høyere selvet, og inspirerer deg til å være til tjeneste for planeten. Det antas å rebalansere nervesystemet når chakraene har blitt hevet til en ny vibrasjon. Den kan brukes i regresjonsarbeid, inkludert regresjon fra tidligere liv.

Det hjelper deg når du trenger å få sagt noe på en direkte, men likevel gjennomtenkt måte. Enstatitt er en energisk stein som antas å løfte deprimerte stemninger og gi energi til kropp og sinn. Det antas også å bidra til å lindre sorg.

Den fysiske forbindelsen:

Enstatitt antas å hjelpe til med de normale syklusene av forfall og ny vekst i kroppen, noe som er avgjørende for homeostase, det støtter cellulært minne og overvinner fysisk svakhet.

Chakraene koblet til enstatitt:

Rot (Base) Chakra, Sakral Chakra, Hals Chakra, Kron Chakra. Det renser og aktiverer rotchakraet (Base) og kobler det til sakralchakraet som aktiverer kreativiteten, som det flytter til halschakraet for å bli uttrykt og til kronchakraet for å sette i bevegelse.

Astrologiske tegn:

Væren.

Steder funnet og historikk:

Tanzania, Sør-Afrika, Burma, Madagaskar, Sri Lanka. Enstatitt er et vanlig mineral i meteoritter. Den har fått navnet sitt fra det greske ordet enstates, som betyr motstander for sin ildfaste natur under en blåserørsflamme.

Sjeldenhet, verdi og variasjoner:

Sjelden. Enstatitt har en Mohs-hardhet på 5 til 6. Vanligvis som krystallinske masser, mer sjelden som prismatiske krystaller.

Slik bruker du Enstatite:

Hold eller plasser Enstatite etter behov.

Samlingens navn

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00