Krystaller og hellig geometri

More crystal meanings on our blog at www.crystalgemstones.net

Krystaller har fascinerende egenskaper og er knyttet til livets essens. De kan hjelpe deg å forstå mer om deg selv, og fungere som kraftige verktøy du kan jobbe med for å realisere din guddommelighet. De har en unik blåkopi, omtrent som ditt DNA. Den planen styres 100 prosent av hellige geometriprinsipper. Du kan se dette i krystallgitterstrukturen, med hvordan atomene eller molekylene er ordnet inni.

Når du bruker krystaller, kan dine tanker og intensjoner forsterkes. Krystaller er bygget fra geometriske former for å inkludere firkanter, trekanter, sekskanter, parallellogrammer, romboider eller trapeser. Disse formene låses sammen til en rekke krystallformer, som har generiske navn basert på deres indre geometri. En samling rektangler er en tetragonal krystall, trekanter en trigonal krystall, og en samling av firkanter danner en kubisk krystall.

Hvert atom i en krystall er dynamisk, og består av partikler som roterer rundt et senter i konstant bevegelse. Så mens en krystall fra utsiden kan se ut til å være rolig, er det en molekylmasse som vibrerer med en viss frekvens. Det er dette som gir krystaller deres energi.

Hellig geometri er uttrykk for guddommelige energier i det fysiske. Krystaller dannes i henhold til spesifikke proporsjoner, harmoni og symmetri. Du kan finne hellige geometrimønstre rundt omkring i universet fra blomster, skjell og til og med i menneskekroppen. Krystaller er blant de mest perfekte legemliggjørelsene av hellig geometri, med symmetri, rekkefølge, repetisjon av et bestemt blåkopimønster innenfor deres struktur.

Et eksempel på dette er Pyritt som ofte naturlig vokser som kuber, og har en kubisk gitterstruktur inni. Kvartskrystaller har naturlig sekskantede sekskantede vaner. Noen krystaller vokser i elver, andre vokser gjennom fordampning av vann, som salt- eller sukkerkrystaller. Noen krystaller vokser i huler som stalaktitter og stalagmitter som dannes over tid når mineraler blir avsatt fra drypp av vann. Noen krystaller vokser dypt i jordens indre buk, med lag av varme og trykk. Krystaller dannes på forskjellige måter, men de dannes alle i henhold til hellig geometri. Atomene eller molekylene kommer i justering i form av en gitterstruktur.

Det som gjør hver krystall unik er defektene i krystallen. Fargene og egenskapene til krystaller er forskjellige i hver krystall på grunn av defektene som er inkludert i kvartsstrukturen. Urenheter innebygd i gitteret er det som gir krystallene deres karakter og unikhet. Krystallfeilene gjør hver eneste krystall unik, uten at to krystaller er like, krystaller har unike tegninger.

Krystaller er et nyttig verktøy for å hjelpe deg med å sentrere deg, jorde deg og styrke deg. Krystaller fungerer som en fysisk representasjon av dine mål og intensjoner ved å gi noe du kan holde og ta på og koble til daglig.

Samlingens navn

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00

Produktets navn

$30.00