Krystaller for beskyttelse mot ånder

Hvis du leter etter beskyttelse mot det du tror er spøkelser eller ånder i livet eller hjemmet ditt, er det beskyttende krystaller som kan hjelpe deg. Visse varianter av krystaller antas å ha beskyttende krefter mot ånder. Noen fungerer som et åndelig skjold mot negativitet, mens andre jorder brukeren og hjelper dem å holde seg rolige. Følgende er noen av krystallene du kan bruke for å beskytte mot sprit.

Ametyst er bra for generell beskyttelse. Det forbedrer meditasjon, åndskontakt og spiritualitet. Når det brukes sammen med beskyttende steiner som Jet eller Shungite, kan det hjelpe brukeren trygt å føle spøkelsesaktig tilstedeværelse rundt dem.

Apache Tear er utmerket for å absorbere negativ energi og beskytte auraen.

Svart Kyanitt bidrar til å beskytte det personlige energifeltet.

Svart turmalin jobber for å beskytte miljøet rundt deg, og rense deg for stillestående eller negativ energi.

Svart Onyx er bra for styrke og jobber for å transformere negativ energi til positiv energi, og hjelper deg å bygge opp emosjonell motstandskraft. Det gir jording og beskyttelse, positivitet og selvtillit.

Svart obsidian er bra for beskyttelse og intuisjon. Det er en jordingsstein.

Hematitt er en jordingsstein og beskyttende stein som løser opp negativitet og beskytter auraen.

Jetfly bringer energien som er jordet med ro. Det er bra for beskyttelse mot trolldom når det brukes sammen med rød jaspis. Det hjelper å lindre følelser av frykt.

Labradoritt er en svært mystisk og beskyttende stein som øker bevisstheten og avleder uønskede energier fra auraen. Det fjerner andres projeksjoner.

Peridot kalles noen ganger feel better-steinen. Det gir beskyttelse mot ytre påvirkninger. Det hjelper mot sinne, stress og følelsesmessige blokkeringer.

Pyritt er et utmerket energiskjold som blokkerer negativ energi og forurensninger på alle nivåer. Den beskytter subtile og fysiske kropper og avleder skade. Det returnerer negativ energi til sine avsendere.

Selenitt er krystallisert guddommelig lys. Det skaper et trygt, fredelig rom som ikke tillater ytre påvirkninger å trenge inn. Den har en høy vibrasjon som hindrer noe eksternt fra å påvirke sinnet. Det er den ultimate beskyttelsessteinen. Det skaper et beskyttende rutenett rundt et hus, og et stort stykke plassert i huset ditt sørger for en fredelig atmosfære.

Shungite har en fenomenal skjermende og rensende kraft. Det er en rensestein som renser og renser kropp, sinn og ånd. Det jorder åndelige energier inn i kroppen og forankrer kroppen til jorden. Den beskytter mot EMF og geopatisk stress.

Røykkvarts er en av de mest effektive jordings- og rensesteinene. Det er en beskyttende stein som bringer en positiv vibrasjon til et rom. En Smoky Quartz-stav er et utmerket verktøy for å jorde negativ energi og fjerne enheter.

Det er flere måter du kan styrke din følelsesmessige styrke med krystaller for beskyttelse. De kan bæres for beskyttelse, plasseres på hellige altere, brukes til å lage krystallgitter, holdes i hendene eller brukes i meditasjonspraksis.

Hvis du begynner å føle at noens dårlige energi plager deg, er det best å gå unna og finne et rolig område og koble til dem igjen når du holder en beskyttelseskrystall i hendene. Beskyttelsessteiner fungerer best når de har en jobb å gjøre. Det er viktig å først rense dem med salvie røyk, og deretter sette en intensjon for krystallen. Du kan angi intensjonen ved å si det høyt og be om guddommelig beskyttelse.

Når du jobber med krystaller for beskyttelse, vil du begynne å føle deg mer jordet og følelsesmessig motstandsdyktig. Du kan bruke krystallene til beskyttelse når du føler deg sårbar og også som et forebyggende tiltak.